משיבון. מענה קולי אוטומטי

כאשר הנמען אינו בנימצא או עסוק, מופעל מענה קולי אוטומטי המשדר הודעה מטעם הנמען ("אנא השאר הודעתך אחרי ה-ביפ") ומקליטה את הודעת המתקשר.
ההודעה ממתינה לנמען במרכזייה שלו, והוא גם מקבל דוא"ל בנושא.