TCP/IP מהברזלים ועד "לעיניך בלבד"

רקע: קבוצת פרוטוקולים TCP/IP מהווה את הבסיס לתקשורת האינטרנטית. הבנה של הפרוטוקולים והיכולות שלהם מאפשרים לפעול בצורה יעילה באינטרנט.

מטרת הסדנא: היכרות עם משפחת הפרוטוקולים ותפקידיהם. הבנה כיצד פועלות תכנות תקשורת באינטרנט. קבלת נקודת מבט כוללת על עולם תקשורת המחשבים. (והטלפוניה)

נושאי הלימוד:

א. מבוא ורקע כללי להתפתחות האינטרנט.
ב. הברזלים: כיצד מעבירים מידע מנקודה אחת לשנייה.
ג. סוגי חיבורי אינטרנט. T1, T3, ADSL, כבלים, לווין
ד. רכיבי תקשורת: הפורט הטורי/מקבילי, האב, ראוטר, סוויץ', WIFI
ה. מבנה 7 השכבות של תקשורת.
ו. מבנה 4 שכבות של האינטרנט.
ז. חבילות מידע: IP UDP TCP
ח. פרוטוקולי ניטור: ICMP
ט. פרוטוקולי DNS
י. שיכבת היישום: תוכנת תקשורת פשוטה.
יא. פקודות תקשורת: ping traceroute host
יב. נשאי אינטרנט ישראלים וחיבורם לחו"ל.
יג. האינטרנט לאן? החיים הוירטואליים, טלוויזיה דו כיוונית, וידאו לפי דרישה.

הקורס הינו בן מספר שעות ניתן לקבלו עפ"י דרישה באתר הלקוח.
להזמנות טל: 052-6557642